All in one
Đồng hồ Vũ Trụ phiên bản giới hạn Galaxy Limited Edition GLE

còn 1 hàng (có thể đặt hàng trước)