CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi LéDao Resin Art thuộc “LéDao Arts” và được đề cập đến trong chính sách bảo mật này như là “tôi” hoặc “chúng tôi”.

Chính sách bảo mật này quy định bởi LéDao Resin Art sử dụng và bảo mật thông tin của khách hàng khi khách hàng gửi thông tin đến công ty thông qua website này.

LéDao Resin Art cam kết sẽ bảo vệ sự riêng tư của quý khách hàng.

Khi cập nhập trang web này vì một số lý do thương mại, LéDao Resin Art có thể thay đổi nội dung chính sách này. Chính sách này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2023.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật này hay liên quan đến việc xử lý thông tin quý khách hàng của LéDao Resin Art, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

 1. VỀ VIỆC LẤY THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có thể sẽ hỏi quý khách hàng những thông tin sau:

 • Họ và tên
 • Những thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email và số điện thoại di động.
 • Thông tin cá nhân như mã thư tín, sở thích và mối quan tâm của quý khách.
 • Những thông tin khác liên quan đến việc khảo sát khách hàng và những đề nghị khác.
 1. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân của quý khách hàng để thấu hiểu nhu cầu và cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất, đặc biệt là những lý do sau đây:

 • Lưu giữ thông tin nội bộ;
 • Sử dụng những thông tin của quý khách hàng để cả thiện và nâng cao dịch vụ;
 • Gửi sản phẩm cho khách hàng;
 • Gửi thông tin báo cáo và hóa đơn cho quý khách hàng;
 • Thu phí;
 • Gửi email giới thiệu sản phẩm mới, khuyến mãi đặc biệt hoặc những thông tin khách mà quý khách hàng quan tâm qua email mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi;
 • Nếu được sự đồng ý của quý khách hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý khách hàng cho các mục đích nghiên cứu thị trường thông qua email, điện thoại;
 • Điều chỉnh trang web theo sở thích và tương tác của quý khách hàng;
 • Cung cấp thông tin của quý khách cho đối tác thứ 3 của chúng tôi nhằm mục đích tiếp thị, quảng bá;
 • Không bán thông tin của quý khách hàng.

Nếu các đại lý hoặc đối tác của LéDao Resin Art thắc mắc thì họ sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách theo các điều khoản của chính sách bảo mật này, LéDao Resin Art có quyền cung cấp thông tin cá nhân của quý khách hàng dựa trên những yêu cầu đó của họ.

Ngoài việc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách theo nhu cầu của đối tác, LéDao Resin Art sẽ cung cấp thông tin của quý khách theo yêu cầu của pháp luật, pháp lý hoặc thủ tụng tố tụng có thể xảy ra để thiết lập, sử dụng có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

 1. BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam đoan rằng thông tin của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối. Để ngăn chặn thông tin bị rò rỉ, chúng tôi đã thiết lập một quy trình và mạng lưới quản lý thông tin điện tử để bảo vệ và bảo mật những thông tin cá nhân của quý khách mà chúng tôi đã thu thập trực tuyến.

Thông tin liên quan đến các giao dịch điện tử nhập vào thông qua trang web này sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa.

 1. VỀ VIỆC BÌNH LUẬN

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

 1. VỀ MEDIA

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

 1. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

 1. KẾT NỐI VỚI NHỮNG TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể có liên kết với những trang web khác phù hợp với mối quan tâm của quý khách. Tuy nhiên, một khi quý khách liên kết đến những trang web đó và đăng xuất ra khỏi trang web của chúng tôi thì chúng tôi không còn quyền kiểm soát những trang web đó nữa. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý khách hàng cung cấp cho trang đó khi quý khách đăng nhập, và những trang web đó cũng không thuộc quyền quản lý của chính sách bảo mật này. Quý khách nên thận trọng và xem xét các chính sách bảo mật áp dụng cho các trang web trong phần câu hỏi.

 1. CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

Thông tin mà LéDao Resin Art sẽ được lưu giữ và chuyển giao giữa bất kỳ của các quốc gia mà LéDao Resin Art hoạt động để cho phép việc sử dụng các thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, thông tin cá nhân mà bạn gửi công khai trên trang web sẽ được công bố trên mạng Internet và có thể có sẵn trên toàn thế giới.

Quý khách hàng đồng ý chuyển thông tin cá nhân qua biên giới.

 1. DỮ LIỆU CỦA BẠN TỒN TẠI BAO LÂU

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

 1. CÁC QUYỀN NÀO CỦA BẠN VỚI DỮ LIỆU CỦA MÌNH

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

 1. CÁC DỮ LIỆU CỦA BẠN ĐƯỢC GỬI TỚI ĐÂU

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ THẮC MẮC

Nếu chúng tôi biết được có bất kỳ băn khoăn hoặc các vấn đề với các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc nghiêm túc để giải quyết giải quyết những vấn đề đó. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc liên quan đến việc LéDao Resin Art xử lý những thông tin cá nhân của quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LÉDAO RESIN ART

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO LÉDAO


1001/8 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0379385458

Tel: 0977493773 (Mr. Trân)

Email: [email protected]

 

Tìm hiểu thêm Liên hệ