Quyền Sở Hữu

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong mọi giao dịch và tương tác trực tuyến.

 1. Nội Dung Trang Web:

  • Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, mã nguồn, và các tài nguyên khác, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc chúng tôi đã được cấp phép sử dụng.
 2. Bản Quyền:

  • Mọi tác phẩm sáng tạo và tài sản trí tuệ khác trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền. Mọi hành vi sao chép, sử dụng không phép hoặc phân phối tài sản trí tuệ của chúng tôi sẽ bị xem xét và có thể dẫn đến các hành động pháp lý.
 3. Chia Sẻ và Phân Phối:

  • Mọi hình thức chia sẻ hoặc phân phối thông tin và tài nguyên từ trang web của chúng tôi đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định trong các hợp đồng và thỏa thuận liên quan.
 4. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi bảo vệ thông tin khách hàng và dữ liệu nội bộ của mình với mức độ cao nhất. Mọi thông tin thu thập và sử dụng được thực hiện theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
 5. Liên Kết và Nội Dung Bên Ngoài:

  • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền sở hữu của các trang web đó.
 6. Chấp Nhận Thay Đổi:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Quyền Sở Hữu này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Quyền Sở Hữu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Chính Sách Quyền Sử Dụng Hình Ảnh

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Để đảm bảo sự minh bạch và tôn trọng quyền riêng tư của mọi người, chúng tôi đã phát triển Chính Sách Quyền Sử Dụng Hình Ảnh sau đây:

 1. Quyền Sở Hữu Hình Ảnh:

  a. Tất cả các hình ảnh được hiển thị trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc đã được chúng tôi được cấp phép sử dụng.

  b. Mọi hình ảnh mới tạo ra bởi nhân viên hoặc đối tác của chúng tôi trong quá trình làm việc đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

 2. Quyền Sử Dụng:

  a. Bạn được phép sử dụng, tải xuống, và chia sẻ hình ảnh từ trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân, không thương mại, và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

  b. Bất kỳ sử dụng thương mại, tái bản, hay sửa đổi nội dung hình ảnh đều phải có sự đồng thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

 3. Chia Sẻ Cộng Đồng:
  a. Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ hình ảnh của chúng tôi thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và các cộng đồng trực tuyến.
  b. Khi chia sẻ, vui lòng thêm đường dẫn (link) đến trang web của chúng tôi làm nguồn thông tin.

 4. Tách Biệt Các Dự Án:

  Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh của chúng tôi cho dự án cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đàm phán về việc có thể cung cấp sự đồng thuận và điều kiện sử dụng.

 5. Phản Ánh và Xóa Hình Ảnh:

  Nếu bạn phát hiện bất kỳ hình ảnh nào không được phép sử dụng hoặc nếu bạn muốn gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét và xử lý theo yêu cầu của bạn.

 6. Thay Đổi Chính Sách:

  Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Quyền Sử Dụng Hình Ảnh này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau các thay đổi sẽ được xem xét là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Quyền Sử Dụng Hình Ảnh của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã tuân theo các quy định trong Chính Sách Quyền Sử Dụng Hình Ảnh của chúng tôi.

Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng, nhưng hiểu rằng đôi khi có thể xảy ra tranh chấp. Dưới đây là Chính Sách của chúng tôi về việc giải quyết tranh chấp:

 1. Chấp Nhận và Hiểu Rõ:

  • Bằng cách sử dụng trang web hoặc sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và hiểu rõ rằng tranh chấp có thể phát sinh và bạn đồng ý tuân theo quy trình giải quyết tranh chấp được mô tả dưới đây.
 2. Liên Hệ Đầu Tiên:

  • Trước khi bắt đầu bất kỳ quy trình nào, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi để giải quyết tranh chấp. Đôi khi, những tranh chấp nhỏ có thể được giải quyết một cách nhanh chóng thông qua giao tiếp trực tiếp.
 3. Quy Trình Giải Quyết:

  • Nếu tranh chấp không thể được giải quyết qua đối thoại trực tiếp, chúng tôi sẽ áp dụng một quy trình giải quyết tranh chấp. Quy trình này có thể bao gồm sự can thiệp của một bên thứ ba độc lập hoặc một cơ quan giải quyết tranh chấp.
 4. Quyết Định Cuối Cùng:

  • Quyết định của bên thứ ba độc lập hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc cho cả hai bên.
 5. Giữ Bí Mật Thông Tin:

  • Tất cả thông tin liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp sẽ được giữ bí mật và chỉ được tiết lộ cho những bên có quyền liên quan đến quá trình này.
 6. Thực Hiện Quyết Định:

  • Quyết định của bên thứ ba độc lập hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện và là quyết định cuối cùng và ràng buộc cho cả hai bên.
 7. Thay Đổi Chính Sách:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi sau các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.
 8. Liên Hệ:

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân theo Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp của chúng tôi.

LÉDAO RESIN ART

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO LÉDAO


1001/8 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0379385458

Tel: 0977493773 (Mr. Trân)

Email: [email protected]

 

Tìm hiểu thêm Liên hệ