All in one
Đồng hồ Resin Golden 18K D18K06

còn 1 hàng (có thể đặt hàng trước)